Asaltul comunist asupra prefecturilor

Nerăbdători să pună mâna cât mai repede pe putere, comuniştii au transformat guvernarea generalului Nicolae Rădescu într-un haos desăvârşit. în numeroase judeţe, reprezentanţii autorităţii de stat în teritoriu au fost înlocuiţi cu forţa, în cadrul unei operaţiuni cunoscute sub denumirea de „asaltul prefecturilor”, declanşată în decembrie 1944 şi încheiată în martie 1945, odată cu instalarea guvernului Petru Groza. De regulă, acţiunile de această factură s-au desfăşurat sub protecţia armatei sovietice de ocupaţie. Au eşuat temporar acolo unde nu existau garnizoane ruseşti. Acest adevăr transpare pregnant mai ales din documentele de poliţie referitoare la instalarea în funcţia de prefect al judeţului Dolj a comunistului Nicolae Celac. Celac! Celac! Parcă ne spune ceva acest nume.

La început, am fost tentaţi să transformăm documentele de mai jos într-o obişnuită naraţiune gazetărească. însă preferăm să le prezentăm integral, în succesiunea lor cronologică, nu numai pentru elocvenţa lor, ci şi datorită faptului că apar pentru prima dată. în cadrul operaţiunii „asaltul prefecturilor” s-au înregistrat şi câteva victime, cum s-a întâmplat de altfel şi la Craiova, unde Prefectura a căzut abia la a doua tentativă de preluare a ei. Totuşi, cine cercetează atent documentele şi mărturiile epocii constată că era vorba de crime în toată regula. Atacate cu o brutalitate neaşteptată, poliţia, jandarmeria şi armata nu au uzat de arme de foc. Respectivele victime au fost împuşcate pe la spate chiar de participanţii la agresiuni, organizatorii acestora dorind să-şi ofere motive de blamare a autorităţilor. Acesta a fost şi cazul nefericitului tipograf craiovean Tomescu, mobilizat cu forţa de comunişti în acte de debandadă pentru care nu resimţise nici o chemare. Istoriografia comunistă l-a acreditat drept erou. De fapt, aşa se întâmplă atunci când istoria se scrie şi cu sânge nevinovat.
1. Craiova 35 147 17 februarie 1945 / Am onoare a raporta că azi, 17 februarie 1945, un grup de 10-12 membri ai Frontului Naţional Democrat au ocupat localul Prefecturii de judeţ. Grupul a intrat fără violenţă, fiind primit de dl inspector general administrativ ştefănescu, care, în dezacord cu hotărîrea luată într-un consiliu de colaborare din seara zilei de 16 februarie 1945, a lăsat liberă intrarea în localul Prefecturii. Ajutorul de primar Celac s-a instalat în calitate de prefect al judeţului, în lipsa dlui prefect, aflat plecat în regiune. Vom raporta de urmare. / Inspector de poliţie, ss C. Dumitrescu / Nr. 11878 din 17 februarie 1945.
2. Craiova 36 165 17 februarie 1945 / Urmare la raportul nostru nr. 11878 din 17 februarie 1945. La orele 17,20, din ordinul dlui colonel Chiciulescu, şeful statului major al Corpului 7 armată, Prefectura locală a fost înconjurată de armată, blocându-se toate intrările. La somaţia făcută de procurorul militar celor ce s-au introdus în localul Prefecturii, s-a răspuns că ei sunt reprezentanţii poporului şi că nu părăsesc localul, decât dacă vor fi legaţi şi scoşi cu forţa. Procurorul militar le-a dat ultimatum până la ora 17,30. Dacă la acea oră nu vor părăsi localul, vor fi arestaţi. Până în prezent nu s-au înregistrat incidente. Vom raporta de urmare. / Inspector de poliţie, ss C. Dumitrescu / Nr. 11884 din 17 februarie 1945.
3. Inspectoratul Regional de Poliţie Craiova / Nr. 12969, 21 februarie 1945 / Direcţiunii Generale a Poliţiei, Direcţiunii Poliţiei de Siguranţă, Bucureşti / Urmare rapoartelor noastre nr. 11878 şi 11884 S din 17 februarie crt., nr. 11898 din 18 ianuarie crt. şi nr. 11972 S din 19 ianuarie a.c., în legătură cu manifestaţiile FND-ului la Craiova şi instalarea cu forţa a inginerului N. Celac ca prefect al judeţului Dolj de către FND-işti, şi apoi înlăturat de armată, avem onoare a raporta următoarele asupra stării de spirit a populaţiei, după acest eveniment: în majoritate, populaţia priveşte cu satisfacţie măsura luată contra celor ce au încercat instalarea cu forţa, ca prefect al judeţului Dolj, a actualului ajutor de primar al municipiului Craiova, dl inginer N. Celac.
în urma măsurilor ce s-au luat pentru înlăturarea sa din postul în care se instalase cu forţa, populaţia îşi exprimă încrederea în dl prim-ministru general Nicolae Rădescu, socotindu-l ca un bun român, care pune stavilă încercărilor de dezordini interne. Comuniştii, care aveau credinţa că în acţiunea ce au întreprins vor fi sprijiniţi de armata sovietică, sunt oarecum descurajaţi. FND-iştii au lansat zvonul că lucrurile nu vor rămâne aşa cum s-au petrecut prin măsurile luate de dl prim-ministru – prin organele competente – şi poporul se va convinge de aceasta, atunci când va vedea urmările măsurilor ce se vor lua contra celor ce au înlăturat din Prefectură pe dl inginer N. Celac şi colaboratorii săi. / Inspector regional, ss C. Dumitrescu / şeful serviciului Siguranţei, Comisar ss Dumitru Neagu.
4. Craiova 44 198 23 februarie 1945 / Am onoare a vă raporta că în ziarul Situaţia cu data de 23 februarie 1945 s-a inserat un articol cu următorul conţinut: Telegrama domnului Teohari Georgescu către prefecţi. Dl ministru Teohari Georgescu a dat ieri următoarea circulară către prefecţi: „Conform hotărîrii Consiliului FND-ului, rămân la postul ce mi s-a încredinţat. Vă atrag atenţiunea în mod categoric de a nu executa ordinele îndreptate contra poporului de către generalul Rădescu, care, prin acţiunea sa dictatorială, este duşmanul poporului nostru. Nu luaţi în consideraţie ordinele venite din partea generalului Rădescu şi continuaţi a lucra în interesul poporului de înfăptuire pe teren a reformei agrare şi de aşezare a elementelor democrate în fruntea treburilor obşteşti.” Ministru subsecretar de stat, Teohari Georgescu. / Inspector de poliţie, ss C. Dumitrescu / Nr. 12224 din 23 februarie 1945.
5. Radiogramă nr. 12276 S, 24 februarie 1945 / Inspectoratul Regional Craiova către Direcţiunea Generală a Poliţiei / Am onoare a vă raporta că manifestaţia FND-ului a început la ora 12, participând 2000 persoane, dintre care 35 de la atelierele CFR Bucureşti; la ora 13,30, manifestanţii s-au îndreptat spre Prefectura judeţului, pe care au înconjurat-o. Din balcon, procurorul militar i-a somat să plece, căci în caz contrar armata va deschide focul. Majoritatea s-au împrăştiat, rămânând circa 150 persoane, care, încercând să intre cu forţa, armata a lansat baloane cu gaze lacrimogene, trăgându-se şi câteva focuri de armă în sus, pentru intimidare. Conducătorii FND-ului au înarmat cu circa 12 carabine pe unii manifestanţi.
Armata, deschizând din nou foc în aer, iar pompierii intervenind cu apă, câţiva manifestanţi, prin spargerea unui geam, au intrat în Prefectură, de unde au fost scoşi de armată. în timpul acesta, au apărut două plutoane de ostaşi sovietici înarmaţi, care au patrulat încontinuu în jurul Prefecturii, iar parte au patrulat pe străzile principale, cu cântece. în apropierea Prefecturii judeţului se afla şi dl colonel Voroşilov, cu alţi ofiţeri sovietici, la care, intervenind statul major al Corpului, colonelul Voroşilov a mers în Prefectura judeţului, unde, după câteva minute, a permis intrarea manifestanţilor, iar la ora 15,45 a avut loc instalarea ca prefect a dlui inginer N. Ciolac, după care statul major român s-a retras. A fost retrasă şi armata. Urmează raport. / Inspector de poliţie, ss C. Dumitrescu.
6. Inspectoratul Regional de Poliţie Craiova / Confidenţial / Nr. 12277 S, 24 februarie 1945 / Către Direcţiunea Generală a Poliţiei, Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă, Bucureşti / Ca urmare raportului nostru nr. 12276 S din 24 februarie a.c., avem onoare a raporta că, la manifestaţia FND-ului, ce a avut loc astăzi la Craiova, au participat circa 2000 persoane, dintre care: 300 lucrători din atelierele şi şantierul naval Turnu Severin, 300 lucrători şi lucrătoare de la fabrica de produse CAM Târgu Jiu, 60 din Râmnicu Vâlcea, 40 lucrători din gara Piatra Olt, peste 35 lucrători din atelierele Griviţa, iar restul din Craiova şi judeţul Dolj. După ce, în Piaţa Teatrului Naţional, s-au ţinut câteva cuvântări, manifestanţii, conform instrucţiunilor primite de la conducători, s-au îndreptat spre Prefectura judeţului, pe care au înconjurat-o, forţând patrulele care blocau intrările şi spărgând două intrări, deşi fuseseră somaţi de dl procuror militar să nu pătrundă în Prefectură. La a doua somaţie a dlui procuror militar, au mai rămas circa 200 manifestanţi, cărora, din interior, li s-a opus rezistenţă cu apă, grenade lacrimogene şi cartuşe oarbe.
în acest timp, un turism cu nr. 14617 B, în care se aflau slt. pandur Bădică, subofiţerul de aviaţie Muscalu şi alt ofiţer pandur, al cărui nume nu se cunoaşte, a intrat în gangul de sub clădirea din str. I. C. Brătianu nr. 2, colţ cu Calea Unirii, şi a împărţit arme la diferiţi tineri dintre manifestanţi, care s-au plasat imediat în jurul intrărilor şi pe la colţurile Prefecturii. Unii din aceşti tineri înarmaţi au fost văzuţi trăgând focuri pe ferestre, în interiorul Prefecturii. Pe la orele 14, unităţi sovietice înarmate au apărut în Piaţa Prefecturii şi pe străzile din împrejur, defilând în cântece, iar alţii patrulând. La orele 14,25, dl procuror militar a apărut din Prefectură în faţa manifestanţilor, somându-i să plece. Ei au continuat însă să forţeze intrările, fără să reuşească să pătrundă în interior. Dl procuror i-a sfătuit să fie liniştiţi, pentru că d-sa nu are nici o putere, şi să formeze o delegaţie, care să ia contact cu dl comandant al Corpului de armată şi să nu forţeze lucrurile, pentru a vărsa sânge românesc.
La aceasta, mai mulţi manifestanţi au susţinut că s-au tras focuri în ei, dl procuror susţinând că nu s-a tras cu cartuşe sau alte arme omorîtoare. La inistenţele manifestanţilor, că s-ar fi tras cu gloanţe şi grenade, d-sa a răspuns că se va ancheta imediat acest caz. în acelaşi timp, pe intrarea principală, care era asediată de manifestanţi, a intrat şi un domn ofiţer sovietic, care a ieşit ceva mai târziu. în timpul acesta, militarii români din interiorul Prefecturii au părăsit localul pe o ieşire opusă şi manifestanţii au putut intra în interiorul Prefecturii, apărând la ferestrele diferitelor birouri. La orele 16, dl inginer N. Celac a ieşit pe balconul Prefecturii şi a vorbit manifestanţilor. Prefectura a rămas înconjurată de manifestanţi înarmaţi, de asemenea şi în interior rămânând mai mulţi manifestanţi, care – după informaţii – s-au înarmat cu armele lăsate de ostaşii care au fost dezarmaţi în interior.
La orele 16,30, manifestanţii au fost anunţaţi să plece şi să revină mâine, 25 februarie a.c., pentru a aclama pe noul prefect instalat, dl inginer N. Celac. Atât în interiorul Prefecturii, cât şi în afară, au rămas elemente de siguranţă, înarmate, dintre manifestanţi. Cei mai activi dintre manifestanţi au fost lucrătorii CFR de la atelierele Griviţa, care au rămas şi ca ocupanţi în interiorul Prefecturii. Printre conducătorii acestei manifestaţii se enumeră: Mihail Roşianu, Marin Popescu, Gheorghe Jianu, Constantin Drăghici, Vasile Vâlcu, Emanoil Bodnăraş, lt. Bădică din Divizia „Tudor Vladimirescu”, ing. Nicolae Celac, avocat Ionel Gârboviceanu, avocat Dianu şi alţii. Alte incidente mai grave nu s-au întâmplat şi nu au avut loc ciocniri din care să rezulte victime omeneşti. / Inspector regional, ss C. Dumitrescu / şeful serviciului Siguranţei, Comisar ss Dumitru Neagu.
7. DGP / 25 februarie 1945 / Notă / Cu ocazia manifestaţiei organizată de membrii Frontului Naţional Democrat, la Craiova, în ziua de 19 februarie a.c., în localul din faţa Prefecturii judeţului au fost instalate elemente din Uniunea Patriotică, înarmate cu arme automate şi grenade, cu consemnul să deschidă foc atunci când manifestanţii se îndreaptă spre Prefectură şi vor fi primiţi de armată cu focuri de armă. Aceste formaţiuni de luptă au stat în acel local până în dimineaţa de 20 februarie a.c., când au fost observaţi că părăsesc clădirea, având sub paltoane arme automate şi buzunarele pline cu grenade, fiecare îndreptându-se spre sectoarele respective ale Apărării Patriotice.
8. Camera de serviciu, 26 februarie 1945, ora 21 / Notă telefonică nr. 12438 / Inspectoratul Regional de Poliţie Craiova / Raportăm că astăzi dl chestor al Poliţiei Craiova a fost chemat la sediul Comisiunii Aliate de Control pentru aplicarea Armistiţiului, de către dl colonel Voroşilov, unde se găsea şi dl Creţu, directorul tipografiei „Ramuri”, dispunând să se procedeze la închiderea menţionatei tipografii, pentru faptul că a tipărit manifeste ale partidului liberal, fără a avea în prealabil aprobarea Comisiei Aliate de Control. Dl chestor a informat pe dl colonel Voroşilov că afişele sunt difuzate de conducerea partidului liberal şi nu cuprind decât extrasul discursului dlui general Rădescu, prim ministru, difuzat la radio, fără nici un fel de provocare. După aceasta, dl colonel Voroşilov a cerut dlui secretar al Chesturii Craiova să dea în judecată pe cei ce au împrăştiat aceste manifeste. Rugăm binevoiţi a dispune. / Inspector regional de poliţie, ss C. Dumitrescu / Comisar de serviciu, ss Indescifrabil / Transmite telefonist Zamfir.
9. Direcţiunii Generale a Poliţiei, Craiova 50 84 26 februarie 1945 / în legătură cu instalarea ca prefect de Dolj a dlui inginer N. Celac, raportăm că populaţia este revoltată şi consideră ca un act de slăbiciune faptul că comandantul Corpului 7 armată a dat ordin trupelor să se retragă, lăsând manifestanţii să ocupe Prefectura judeţului. / Inspector regional de poliţie, ss C. Dumitrescu / Nr. 12329 S din 26 februarie 1945.
10. Direcţiunii Generale a Poliţiei, Craiova 57 140 28 februarie 1945 / Raportăm că preşedinţii sindicatelor de la tipografia „Scrisul românesc” şi atelierele de confecţii ale armatei din Craiova au obligat pe muncitori să meargă la Prefectura judeţului Dolj, pentru a schimba pe cei ce fac de pază în interior. Muncitorii opunându-se, au fost ameninţaţi cu îndepărtarea din serviciu şi chiar cu bătaia, fapt ce îngrijorează pe lucrători, care, trebuind să participe acolo unde sunt trimişi de conducătorii sindicatelor respective, sunt expuşi la tot felul de neplăceri, pe lângă că randamentul muncii lor scade mult. / Inspector regional de poliţie, ss C. Dumitrescu / Nr. 12553 din 28 februarie 1945.
(Arhiva Serviciului Român de Informaţii, fond Documentar, dosar 8158l, vol. 4)
N.B. Constantin Dumitrescu, fost funcţionar al Ministerului de Interne, în epocă inspector regional de poliţie la Craiova, după instalarea deplină a comuniştilor la putere, a fost arestat, anchetat şi trimis în domiciliu obligatoriu la Dumbrăveni, unde a încetat din viaţă în iulie 1952. (M.P.)

ULTIMUL DISCURS
„Sub masca democraţiei, democraţie pe care la fiecare pas o calcă în picioare, aceste hiene fioroase nădăjduiesc să ajungă în stăpânirea ţării. Sunt nenumărate blestematele lor fapte, pe tot cuprinsul ţării. Voi avea în curând prilejul să vă vorbesc de toate. Astă seară voi spicui, în treacăt, numai pe cele, petrecute astăzi, fiindcă vreau să spulber toate infamiile care au şi început să fie aruncate asupra mea şi asupra armatei, în scopul de a ascunde odioasele lor crime. Din informaţiile mele de până acum, în urma celor petrecute în provincie şi în capitală, vă aduc la cunoştinţă următoarele: în Craiova, grupuri armate au atacat puternic prefectura şi au luat-o cu asalt. La Caracal, mica dar viteaza garnizoană a rezistat cu îndârjire atacului dat, asrfel că prefectura a putut fi salvată… în capitală, crimele lor nu vor putea fi cunoscute în întregime decât mâine…“
(General Nicolae Rădescu, 24 februarie 1945)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: